Dịch vụ FPT PLAY BOX

Sử dụng hệ điều hành Android TV 10 của Google…

FPT Play Box

Giới thiệu FPT Play Box+ 2020 là thiết bị TV Box đầu tiên ở Việt Nam sử dụng hệ điều…

Tìm hiểu ngay